طبی 14 کالا یافت شد

تشک های طبی تشک هایی هستند که ب هیچ عنوان در آنها فنر به کار نرفته و به هیچ عنوان حالت ارتجاعی ندارند. تشک های طبی به سه دسته تشک های طبی نرم , تشک های طبی سفت و تشک های طبی مموری فوم دار تقسیم می شوند. در این دسته تمام تشک های طبی از برند های معتبر معرفی شده است.

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

8% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 100*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 100*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 100*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۱,۲۵۰,۰۰۰تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
10% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 120*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 120*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 120*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۱,۴۵۰,۰۰۰تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
9% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 140*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 140*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 140*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۶۱۰,۰۰۰تومان
8% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 160*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 160*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 160*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۱,۹۵۰,۰۰۰تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
9% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 180*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 180*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 180*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۲,۲۰۰,۰۰۰تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰تومان
9% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 200*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 200*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 200*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۲,۴۴۰,۰۰۰تومان ۲,۳۲۰,۰۰۰تومان
9% تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 90*200 تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 90*200

تشک خوشخواب مدل سوپر استار Super Star 90*200

جدیدترین مدل از تشک های تولیدی شرکت خوشخواب با نام تشک سوپر استار Super Star روانه بازار شد .

۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰تومان
10% تشک سوپر کلاس هارد 200*100 تشک سوپر کلاس هارد 200*100

تشک سوپر کلاس هارد 200*100

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۸۷۰,۰۰۰تومان ۸۲۰,۰۰۰تومان
8% تشک سوپر کلاس هارد 200*120 تشک سوپر کلاس هارد 200*120

تشک سوپر کلاس هارد 200*120

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۱,۰۵۰,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰تومان
8%

تشک سوپر کلاس هارد 200*140

8% تشک سوپر کلاس هارد 200*140 تشک سوپر کلاس هارد 200*140

تشک سوپر کلاس هارد 200*140

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۱,۲۲۰,۰۰۰تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰تومان
7%

تشک سوپر کلاس هارد 200*160

7% تشک سوپر کلاس هارد 200*160 تشک سوپر کلاس هارد 200*160

تشک سوپر کلاس هارد 200*160

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰تومان
9%

تشک سوپر کلاس هارد 200*180

9% تشک سوپر کلاس هارد 200*180 تشک سوپر کلاس هارد 200*180

تشک سوپر کلاس هارد 200*180

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۱,۵۶۰,۰۰۰تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
8%

تشک سوپر کلاس هارد 200*200

8% تشک سوپر کلاس هارد 200*200 تشک سوپر کلاس هارد 200*200

تشک سوپر کلاس هارد 200*200

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۱,۷۴۰,۰۰۰تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
10% تشک سوپر کلاس هارد 200*90 تشک سوپر کلاس هارد 200*90

تشک سوپر کلاس هارد 200*90

تشک سوپر کلاس خوشخواب یک تشک کامل به نظر میرسد چرا که دارای فنر بندی پاکتی ,ویسکولکسی و ارتفاع مناسبی است. اگر دنبال تشکی مرغوب از برند خوشخواب هستید این یک انتخاب ایده ال است.

۷۸۰,۰۰۰تومان ۷۴۰,۰۰۰تومان