فیلتر براساس قیمت :

انتخاب بر اساس سایز

انتخاب بر اساس برند محصول

طبی پاکتی

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

6%

تشک طبی پاکتی 200*100

6% تشک طبی پاکتی 200*100 تشک طبی پاکتی 200*100

تشک طبی پاکتی 200*100

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۶۱,۰۰۰تومان
6%

تشک طبی پاکتی 200*120

6% تشک طبی پاکتی 200*120 تشک طبی پاکتی 200*120

تشک طبی پاکتی 200*120

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۱,۱۵۰,۰۰۰تومان ۱,۰۳۲,۰۰۰تومان
5%

تشک طبی پاکتی 200*140

5% تشک طبی پاکتی 200*140 تشک طبی پاکتی 200*140

تشک طبی پاکتی 200*140

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۱,۳۵۰,۰۰۰تومان ۱,۲۱۲,۰۰۰تومان
5%

تشک طبی پاکتی 200*160

5% تشک طبی پاکتی 200*160 تشک طبی پاکتی 200*160

تشک طبی پاکتی 200*160

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۱,۳۵۴,۰۰۰تومان
5%

تشک طبی پاکتی 200*180

5% تشک طبی پاکتی 200*180 تشک طبی پاکتی 200*180

تشک طبی پاکتی 200*180

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۵۳۴,۰۰۰تومان
5%

تشک طبی پاکتی 200*200

5% تشک طبی پاکتی 200*200 تشک طبی پاکتی 200*200

تشک طبی پاکتی 200*200

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۱,۶۱۹,۰۰۰تومان
5%

تشک طبی پاکتی 200*90

5% تشک طبی پاکتی 200*90 تشک طبی پاکتی 200*90

تشک طبی پاکتی 200*90

تشک آلینا بدون فنر بوده و از اسفنج و ترموباند تهیه شده است . این تشک مناسب استفاده تا وزن 100 کیلو گرم و به کسانیکه درد در ناحیه کمر و ستون فقرات دارند

۸۵۰,۰۰۰تومان ۷۶۶,۰۰۰تومان

فیلتر براساس قیمت :

انتخاب بر اساس سایز

انتخاب بر اساس برند محصول